Sivi vuk

Čopori Mrkopalj, Risnjak i Suho

By 30 listopada, 2021 No Comments

Južno od mrkopaljskog kraja tijekom 2020. godine bilježili smo prisutnost tri jedinke vuka, isto smo zabilježili po tragovima u snijegu u veljači 2021. godine, a tijekom rujna i listopada 2021. godine naše fotozamke snimaju na tom području minimalno dvije jedinke, što bi značilo da ove godine čopor nije imao mlade.

Čopori Mrkopalj, Risnjak i Suho

Jedinka iz čopora Mrkopalj. Od trenutno dvije zabilježene, jedna jedinka na snimkama čini se kao da malo i šepa, što smo već zabilježili i prije.

U čoporu Risnjak u siječnju 2020. po tragovima u snijegu evidentirali smo minimalno šest jedinki, u veljači 2020. snimili isti broj, a krajem rujna 2021. fotozamke snimaju minimalno sedam jedinki, dok po informaciji lokalnog stanovništva u Crnom lugu 17/10/2021 viđeno je osam vukova.

Čopori Mrkopalj, Risnjak i Suho

Pet vukova iz, i ove godine, snažnog čopora Risnjak.

Na području čopora Suho pratili smo ovog ožujka dvije jedinke,  a u rujnu fotozamkama  uhvatili minimalno tri jedinke. Svi navedni podatci najmanji su broj vukova u čoporu, posebno to vrijedi za čopor Suho, prekogranični čopor koji dijelimo sa Slovenijom, za koji vjerujemo da ima više jedinki, no isto je potrebno potkrijepiti snimkama ili otiscima tragova u snijegu.

Čopori Mrkopalj, Risnjak i Suho

Minimalno tri jedinke čopora Suho.

Čopori Mrkopalj, Risnjak i Suho

Vuk iz čopora Suho njuši samo njemu znan miris. U osjetilo njuha vuk se najviše pouzdaje.