Euroazijski ris

Risja grebališta

By 8 studenoga, 2021 No Comments

Jedan od načina na koji risovi obilježavaju teritorij jest i pojava grebanja podloge pandžama. Vrlo često se to teritorijalno grebanje može upravo zapaziti na risjim markiralištima. Mi smo takvu pojavu zamijetili u napuštenim kućama, na ulaznim pragovima ili u blizini ulaza, gdje se može na podu primijetiti više usporednih linija nastalih grebanjem risjih pandži. Pandže inače risovi čuvaju oštrima, jer ih aktivno koriste pri hvatanju plijena u lovu, pa su uvučene pri kretanju. U risjem staništu postoje omiljena mjesta gdje risovi oštre svoje pandže, kao što domaće mačke imaju grebalice, tako i risovi koriste panjeve ili debla izvaljenih stabala. Iako takvih grebališta, osim na markiralištima, zasigurno ima, teško ih je uočiti, a za otkriti ih  često nam pomaže praćenje životinje po tragovima u  snijegu.

Risja grebališta

Izraženo risje grebanje na jednom od risjih markirališta.

Grebanje tla (zemlje ili podloge na makadamskim putovima), kao način obilježavanja teritorija koriste i vukovi, koje je puno jače izraženo, nego risje i možemo na njega naići na šumskim cestama. Medvjedi pak otiske pandži ostavljaju na „medvjeđim stablima“, a lijepo se otisci medvjeđih pandži  mogu zamijetiti na suhim deblima koja prevrću, ali ti otisci nastali su kao posljedica potrage za hranom, a ne obilježavanja teritorija.

Risja grebališta

Otisci medvjeđih pandži na deblu koje je medvjed okretao u potrazi za ličinkama…