NovostiSmeđi medvjedZanimljivosti

Ususret Danu planina (10)

By 10 prosinca, 2021 No Comments

Pliš i Pliševica – dvije male izdvojene planinske uzvisine na području Klane i Škalnice

Promatramo li s istočnih rubova Grobničkog polja humkasti krajobraz prema zapadu iz pojedinih vizura zamijetit ćemo, ponešto izdvojeno od glavnog niza grobničkih planina (s Obručem i Fratrom kao najistaknutijima), i jednu osamljenu plećatu uzvisinu koja kod većine promatrača možda neće pobuditi pretjeranu pažnju. To je Pliš (933 m) koji se zajedno s tek nešto višom Grmadom (940 m) strmo uzdiže iznad Klane i u vršnom dijelu tvori prilično prostran, dijelom šumovit, a dijelom travnati plećati hrbat (sl. 1 i 5).

Ususret Danu planina (10)

Sl. 1. Pogled na Lišćić, Grmadu i Pliš s travnatog hrbata Pliševice (foto: M. Randić)

Na ove se dvije uzvisine može doći markiranim planinarskim putom iz zaselka Laze ili šumskom cestom pa potom markiranom stazom iz pograničnog sela Lisac (smještenim uz granicu Slovenija – Hrvatska), ili se ovim putovima može ostvariti kružnu turu. Planinarima je Pliš zanimljivo odredište, prvenstveno zbog lijepih i širokih vidika koji se mogu zahvaliti upravo izdvojenim položaju ove uzvisine smještene ponešto po strani od viših planina u zaleđu.

Visine koja prelaze 900 metara i izdvojenost ove male planinske skupine snažno se odražavaju u izgledu i sastavu biljnog svijeta jer su travnate padine u vrijeme sezone bujne cvatnje prepune najraznolikijeg šarolikog cvijeća, pa su, uz daleke vidike, prava atrakcija za ljubitelje lijepih gorskih krajobraznih prizora.

U odnosu na ranija razdoblja paša na ovim visinskim travnjacima danas je napuštena. Oni ponovno zarastaju šumom, kao što je to vjerojatno bilo i u drevnoj davnini. Ali još su uvijek na zarastajućim travnjacima Pliša-Grmade od posebne važnosti neke rijetke, atraktivne vrste poput božura (Paeonia sp.), crne čemerike (Veratrum nigrum), ilirske perunike (Iris illyrica), lukovičastog ljiljana (Lilium bulbiferum), a neke su već vrlo rijetke poput kranjskog ljiljana (Lilium carniolicum) i dr. Gdjegdje se nađu i đurđice ili po klanjski „zvončići“ (Covallaria majalis), koje su prave šumske vrste.

Malena planina* Pliševica (771 m) iznad Škalnice (također na području općine Klana) odlikuje se još prostranijim travnatim hrbatom (sl. 2) na kojemu je, slično kao i na hrbatu Pliš-Grmada, razasuto mnogo ponikava. Te se ponikve zbog dubljih tala i zadržavanja vlage znatno razlikuju po sastavu biljnog svijeta od okolnih padina.

Ususret Danu planina (10)

Sl. 2. Zarastanje travnjaka borovicom i crnim borom na prostranom zaravnjenom hrbatu Pliševice iznad Škalnice prijeti istiskivanjem specifične flore i vegetacije travnatih površina (foto: M. Randić)

Dok su vršni dijelovi Pliša i Grmade građeni od vapnenaca, na Pliševici su u znatnoj mjeri zastupljeni i dolomiti. Ova se činjenica također snažno odražava u slici biljnog svijeta. Upravo na dolomitima uspijevaju neke od najznačajnijih ovdašnjih biljaka.

Tako su u dolomitnim padinama jugoistočnog dijela Pliševice usječene botanički vrlo zanimljive jaruge poput Vodnog žleba. U njima su izraženi erozijski procesi, pa se tlo zadržava u inicijalnim stupnjevima razvitka, što omogućuje naseljavanje i održavanje rijetkih tipova biljnoga svijeta prilagođenog takvoj podlozi. Bogatstvo i raznolikost biljnoga svijeta može se tako izričito dovesti u vezu s raznolikošću i posebnim značajkama geološke podloge (sl. 3 i 4).

Ususret Danu planina (10)

Sl. 3. Cjelolatična žutilovka jedna je od najznačajnijih endemičnih biljnih vsta na Pliševici i na području općine Klana. Zimi gubi lišće, ali vršni dijelovi izdanaka ostaju zeleni i zadržavaju sposobnost fotosinteze u nepovoljni(j)im uvjetima (foto: M. Randić)

Ususret Danu planina (10)

Sl. 4. Proljetna crnjuša procvate među prvim navjstiteljima proljeća, kad još mogu zavladati zimski uvjeti. Pruža prve obilnije paše rano probuđenim oprašivačima. Naznačuje dolomitnu podlogu pa uspijeva i na dolomitnim padinama Vodnog žliba na Pliševici iznad Škalnice (foto: M. Randić)

U „dolomitnim“ sastojinama Vodnog žleba našle su stanište neke od najznačajnijih endemičnih biljaka na području općine Klana. Na prvom mjestu valja istaknuti cjelolatičnu žutilovku (Genista holopetala. sl. 3). Pripada skupini kvarnersko-liburnijskih endema s ograničenom rasprostranjenošću – raširena je na malom broju nalazišta od Trnovskog gozda u Sloveniji i Glinščice na Tršćanskom Krasu preko Obruča i ruba Vinodola do Velebita.

Ususret Danu planina (10)

Sl. 5. Tradicionalni zimski uspon na Pliš početkom siječnja (foto: M. Randić)

Zbog skromnije visine Piliševica je ponešto zanemarena u planinarskim krugovima premda se i ona odlikuje zanimljivom prirodom te lijepim vidicima i slikovitim krajobrazima. Po Plišu je prozvano planinarsko društvo u Klani. Planinarsko društvo „Pliš“ svake godine početkom siječnja organizira tradicionalni zimski uspon (sl. 5) na vrh ove male ali vrlo zanimljive planine*.

* Prema nekim tumačenjima uzvisine iznad 500 metara nadmorske visine mogu se svrstati među planine!

M. R.