NovostiSivi vukSmeđi medvjedZanimljivosti

Još o biljkama naziva medvjeđa šapa

 

Medvjedi su dali pobudu imenovanju različitih biljnih vrsta. Kod nas su neki od najpoznatijih primjera medvjeđi luk, medvjeđi dlan i medvjetka.

Manje je poznato da se za naočitu biljku mediteranskog podneblja mekani primog (Acanthus mollis; porodica Acanthace, sl. 1) u nekoliko europskih jezika koristi ili se koristio naziv medvjeđa stopa. Takav je naziv za primog zabilježen i u Hrvatskoj s nekoliko različitih inačica: medvidja stopa, medvija stopa, stopa medvidnja, stopa medvednja, pa je čak zabilježen i naziv medvedovina.

Još o biljkama naziva medvjeđa šapa

Sl. 1. Cvat i listovi mekolisnog primoga (foto: M. R.)

Sve je ove primjere zabilježio koncem 19. stoljeća poznati jezikoslovac Bogoslav Šulek u jednom od temeljnih djela biljnog imenoslovlja – Jugoslavenskom imeniku bilja (1879), u kojemu su prikupljeni vrlo brojni lokalni biljni nazivi.

U opsežnom radu Medvjed u eurazijskom biljnom imenoslovlju – motivacija i modeli * može se pronaći tumačenje da je naziv medvjeđa stopa za primog, u hrvatskom i nekolicini drugih europskih jezika, prevedenica iz srednjevjekovnog latinskog – branca ursina, te da je odatle u nekim jezicima „prešao“ na još jednu „medvjeđu“ biljku, a to je druga medvjeđa stopa ili šapa (Heracleum sp.), danas kao takva mnogo poznatija, iz sasvim udaljene biljne porodice štitarki, koja ima donekle slične listove.

Zanimljivo je da je Šulek za biljku primog zabilježio i naziv vučja stopa, koji se danas u hrvatskom jeziku uglavnom koristi za rod Aristolochia!

Još o biljkama naziva medvjeđa šapa

Sl. 2. Listovi medvjeđe šape (Heracleum sphondyllium) odlikuju se veličinom, baš kao i listovi meanog primoga (foto: M. R.)

Još o biljkama naziva medvjeđa šapa

Sl. 4. Listovi vučje stope (Aristolochia lutea) osobitog su oblika i vrlo se razlikju od listova drugih dvaju ovdje spoemnutih “vučjih stopa” (foto: M. R.)

Vrijedno je napomenuti, što nije povezano s medvjedima,  da su stilizirani listovi mekanog primoga u staroj Grčkoj bili snažno nadahnuće arhitektima i umjetnicima koji su motiv primoga, vjerojatno po prvi put, primijenili na kapitelima korintskih stupova.

 

Literatura:

*Kolosova, V. et al. (2017): The Bear in Eurasian plant names: motivations and models. Journal of Ethnobiology and Ethnomediceine. 13:14.