Zanimljivosti

Igličasti led

By 17 siječnja, 2024 No Comments

Kada studen zavlada u goranskim šumama, a snijeg još ne pokrije tlo, možemo svjedočiti pojavi koja se naziva igličasti led.  Nastaje kada je temperatura tla iznad, a temperatura zraka ispod 0⁰ C. Voda koja se nalazi u tlu, posebno u poroznom i pjeskovitom, diže se na površinu kapilarnom silom, smrzavajući se i tvoreći zanimljive ledene mikro formacije, igličastog ili stupičastog oblika koje narastu i do nekoliko centimetara. U svom rastu led podiže (gura) u vis kamenčiće, stvarajući zanimljive, krhe, ledene tvorbe s kamenim „kapama“ na vrhu . Ovaj rast uobičajeno se dešava pod okriljem noći, kada temperatura zraka dostiže svoj minimum. (M.M.)

Igličasti led   Igličasti led

Foto: Kamene”kape” na igličastom ledu