Novosti

Pobjednici natječaja – prototipovi suvenira inspiriranih prirodnom baštinom

By 26 srpnja, 2019 1 prosinca, 2021 No Comments

Javna ustanova „Priroda“ 10. svibnja 2019. godine objavila je natječaj za osmišljavanje prototipa suvenira inspiriranih prirodnom baštinom za projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Rok za prijavu radova bio je 8. srpnja 2019. Za nas u Ustanovi to su bila dva mjeseca iščekivanja paketića koji su nas podsjećali na božićne poklone koje ne smijemo otvarati, a za autore-kreativce to su vjerujmo bila dva poprilično radna i intenzivna mjeseca u osmišljavanju i izradi prototipa suvenira. Autori su uz svu dokumentaciju definiranu natječajem, trebali dostaviti Idejno i Izvedbeno rješenje te vizualnu prezentaciju suvenira – prototip uz tekstualno obrazloženje istog (ideja, opis izrade…) Detalje objave Natječaja možete pogledati OVDJE.

Do isteka roka za dostavu natječajne dokumentacije, u sjedište Ustanove pristiglo je 15 prijava – paketića označenih šiframa. Dana 16. srpnja članovi ocjenjivačkog suda sastali su se i pristupili ujedno prekrasnom, ali i teškom zadatku, a to je bilo otvaranje prijava prema redoslijedu zaprimanja, provjera kompletnosti dokumentacije te „ocjenjivanje“ dostavljenih vizualnih prezentacija prototipa suvenira.

Sama diskusija, analiza i ocjenjivanje pristiglih radova, vršena je temeljem kriterija navedenih u natječaju:

  • jedinstvenost i inovativnost;
  • korištenje motiva tri velike zvijeri te motiva prirodnih vrijednosti Gorskog kotara;
  • tehnička izvedivost i ekonomska pristupačnost;
  • visoka razina profesionalnosti izrade;
  • korištenje recikliranih i/ili prirodnih materijala.

Svi pristigli prototipovi suvenira uistinu su nas obradovali jer su pokazali velik trud autora, kreativne i lijepe ideje te je većina u potpunosti zadovoljavala sve navedene kriterije, no ipak za dodjelu nagrada članovi ocjenjivačkog suda stavili su fokus na dublju analizu kriterija jedinstvenosti i inovativnosti, povezanosti sa motivom velikih zvijeri i konkretnom upotrebom predmeta – suvenira.

Nakon dugotrajne rasprave, analize i diskusije jednoglasno je prevladalo mišljenje da se nagrada treba dodijeliti prototipovima suvenira koji su u prvu ruku inovativni, relativno novi, a opet primjenjivi i povezivi sa velikim zvijerima (i njihovom značaju) i koji će uz malo dorade i korekcija predstaviti jedinstveni suvenir Centra za posjetitelje o velikim zvijerima. Sastavljen je Zapisnik članova ocjenjivačkog suda te je donesena Odluka o odabiru nagrađenih radova.

Pobjednici natječaja - prototipovi suvenira inspiriranih prirodnom baštinom

Slika 1: prototip suvenira “Džepne zvijeri”

1. Nagrada – novčani iznos od 15.000,00 kn neto dodijeliti će se za rad – prototip suvenira, prijavljen pod šifrom PB44 – „Džepne zvijeri“/Pocket beasts. Suvenir je zamišljen kao igračka za slaganje koje portretira tri velike zvijeri, a rezultat su simpatične jedinstvene figurice koje se mogu koristiti u edukativnom programu i storytellingu Centra. Džepne zvijeri rad su autorice Hane Vrca, tima Kuna zlatica, pravne osobe Martes martes d.o.o. Ovaj rad svakako je iskočio među ostalima s obzirom na razinu profesionalnosti i izvedbe rješenja, ali i mogućnosti daljnjeg razvoja i primjene u smjeru izrade video-animacija. Likovi mogu oživjeti i u vidu izrade aplikacija ili mobilnih igara te suvenir sam po sebi predstavlja spoj jedinstvenog dizajna, prirodnog materijala, klasične edukativne mape, slaganja oblika, ali s mogućnošću primjene u modernoj tehnologiji.

suvenir papirnate maske

Slika 2. Prototip suvenira “papirnate maske” velikih zvijeri

2. Nagrada – novčani iznos od 10.000,00 kn neto dodijeliti će se za rad – prototip suvenira prijavljen pod šifrom 43JĐ – papirnate maske velikih zvijeri (smeđi medvjed, euroazijski ris i sivi vuk). Suvenir je zamišljen kao edukativni materijal iz kojeg se izrađuje vlastita maska s motivom velikih zvijeri. Također, može se koristiti u edukativnom programu i storytellingu Centra. Maske su rješenje autorice Jelene Đorđević, vlasnice obrta CMYK. Ovaj suvenir orijentiran je većim dijelom na edukativni učinak i u uključenost djece u aktivnu izradu maske te je njegova primjena više usmjerena na mlađi uzrast.

Prikaz suvenira Balantežarac

Slika 3. Prototip suvenira “Balantežarac”

3. Nagrada novčani iznos od 5.000,00 kn neto dodijeliti će se za rad – prototip suvenira prijavljen pod šifrom 76ML – „Balantežarac“. Suvenir je zamišljen kao društvena igra balansiranja – ravnoteže s edukativnom komponentom – poukom o značaju velikih zvijeri za održavanje prirodne ravnoteže u ekosustavu. Igra se može koristiti u edukativnom programu Centra, kao i izvor zabave u obiteljskom i prijateljskom okruženju doma. Društvena igra rješenje je autora Marka Burića. S obzirom da ljubav prema igri općenito dijele sve generacije, ipak primjenu vidimo kod svih uzrasta. Moramo priznati da je i nama bilo izazovno i zabavno testirati ovu igru.

Naravno, u ovom procesu jednako su nam dragocjeni i svi ostali prijavljeni prototipovi suvenira te se iskreno nadamo da će se i oni naći na policama buduće suvenirnice Centra jer dakako osim biološke raznolikosti preferiramo i raznolikost u drugim aspektima života i poslovanja. Veselimo se ostvariti suradnju sa svim prijavljenim autorima i kreativcima. Iako smo mogli dodijeliti samo tri nagrade (a odabir je uistinu bio težak proces) iskreno zahvaljujemo i čestitamo svima koji su sudjelovali i kreirali prekrasne radove: Renata Rupil, Feručo Šturman, Leo Kirinčić, Valentina Mesarić (VALABU, obrt za proizvodnju ukrasnih predmeta i suvenira), Sandra Ban, Bojan Marušić, Ivana Miolin Barić, Udruga Goranske vunarice, Martina Perkušić (Obrt za dizajn “Defign”)!