Smeđi medvjedZanimljivosti

Što medvjedi vole – šapika, medvjeđa šapa

By 13 studenoga, 2019 1 prosinca, 2021 No Comments

Šapike, rod medvjeđih šapa (Heracleum spp.), baš kao i rod anđelika (Angelica spp.; https://centar-velikezvijeri.eu/2019/09/03/sto-medvjedi-vole-andelika/ ), sadrže krupne štitarke koje rado i uobičajeno koriste smeđi medvjedi u prehrani tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci. U rodu šapika, ili kako ih još nazivaju –  medvjeđih šapa, (ali ponegdje i vučje šape!), u našim je krajevima uobičajena vrsta Heracleum sphondylium, livadna šapika, koja je prema podacima baze Flora Croatica (FCD) zastupljena s nekoliko podvrsta.

  biljka koju vole medvjedi

Sl. 1. Medvjeđa šapa na zapuštenoj i zarastajućoj livadi u Gorskom kotaru (foto: M. Randić)

Premda za područje Hrvatske šapike nisu izričito navedene kao hrana medvjedima, možemo pretpostaviti da ih medvjedi ipak vole i koriste u prehrani jer to rado čine diljem svog velikog područja rasprostranjenja koje obuhvaća Euraziju i Sjevernu Ameriku. Za to postoje brojni navodi u dostupnoj literaturi o prehrani medvjeda, a navedena područja su npr. Sjeverna Amerika, Kina, Japan i Poljska.

List medvjeđe šape

Sl. 2. List medvjeđe šape (foto: M. Randić)

Naša pretpostavka da smeđi medvjedi na tlu Hrvatske također rado koriste šapiku (kao i njene podvrste) kao važan izvor proljetne i ljetne prehrane leži u činjenici da livadna šapika često raste u našim gorskim krajevima, osobito na ponešto zapuštenim hranjivim livadama koje se nekoliko godina više ne kose (sl. 1), gdje šapika uobičajeno obraste čitave padine. Takav je slučaj primjerice u Gorskom kotaru gdje su zahvaljujući smanjem broju domaće stoke sukcesije (promjene u sastavu biljnih zajednica) travnjaka s prevladavajućim krupnim štitarkama u današnje vrijeme više pravilo nego iznimka.

M. R.