NovostiSmeđi medvjedZanimljivosti

Još o medvjeđoj šapi

O biljci medvjeđoj šapi i jednom kornjašu

O biljci medvjeđoj šapi, medvjeđi dlan, šapiki (rod Heracleum) već smo pisali ( https://centar-velikezvijeri.eu/2019/11/13/sto-medvjedi-vole-sapika-medvjeda-sapa/ ), ali nije naodmet ponoviti da ove biljke mogu biti vrlo opasne, posebno za djecu koja se ponekad, primjerice, vole poigrati sa šupljim stabljikama šapike, ukoliko ih se ne upozori da sok biljke u dodiru s kožom, ako se koža izloži suncu, nosi rizik zadobivanja ozbiljnih opeklina.

Već je bilo riječi i o tome da rod Heracleum, iz porodice štitarki (Apiaceae), koji je pojedinim vrstama i podvrstama rasprostranjen gotovo čitavom sjevernim biogeografskim carstvom – Holarktisom ima važnu ulogu u prehrani smeđeg medvjeda koji je također ondje raširen, (ili je nekoć bio vrlo raširen, prije nego što ga je čovjek djelomično istrijebio).

Još o medvjeđoj šapi

Sl. 1. Listovi medvjeđe šape ili šapike među najkrupnijim su listovima zeljastih biljaka u bogatoj flori Gorskog kotara (foto: M. Rndić)

Ovdje bi rado podijelili opažanje o zanimljivom kukcu kornjašu koji napada biljke roda medvjeđih šapa, a ponekad i srodnih krupnih štitarki, primjerice štitarke roda kravujaca (Angelica). Sve tri spomenute svojte sastavnice su bogate biološke raznolikosti Gorskog kotara, pa se nalaze u izravnoj vezi s lokalnom populacijom smeđeg medvjeda.

Koliko smo mogli pronaći u literaturi kornjaš pripada rodu Lixus i brojčano jednoj od najbrojnijih porodica kukaca kornjaša – pipama (Curculionidae). (Najmanje) jedna vrsta ovog brojem vrsta također bogatog i široko rasprostranjenog roda napada štitarku medvjeđu šapu i na području Gorskog kotara (sl. 2).

Još o medvjeđoj šapi

Sl. 2. Pipa iz roda Lixus na medvjeđem dlanu na zarastajućim livadama uz Križ potok u Gorskom kotaru (foto. M. Randić)

Odrasli kukac zanimljivog je izgleda – izduženog tijela posutog žućkasto-smeđim maškom i izraženog rila svojstvenog porodici pipa. Izlazi u proljeće iz zimskog zakloništa i odmah se laća hranjenja na biljci domaćinu. Nakon parenja ženka polaže jajašca unutar stabljike medvjeđe šape, služeći se rilom za bušenje stijenki stabljika, a ličinke koje se iz jajašaca izlegu također se hrane u stabljikama biljke hraniteljice.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Još o medvjeđoj šapi

Sl. 3. Guste sastojine medvjeđe šape obrastaju zapuštene livade košanice u Gorskom kotaru i održavaju se duži niz godina prije nego te nekadašnje travnjake obraste šuma. Ove krupne štitarke pružaju medvjedima ali i drugim životinjama izvore hrane (foto: M. Randić)

Na taj način, ovaj relativno maleni kukac ima neposredan utjecaj na hranidbene veze medvjeda i velikih štitarki koje su medvjedima važna hrana, posebno u proljeće i ljeti (sl. 3).

Ljudi ispituju i mogućnost primjene ovih oligofagnih kukaca kornjaša u biološkoj kontroli invazivne vrste Mantegacijeve medvjeđe šape ili šapike (Heracleum mantegazzianum) koja je nažalost već pristigla u Hrvatsku, ali zasad nema podataka da se nastanila i u Gorskom kotaru.

M. R.